De tedere minnaar

00:00
/
00:00
Image

De Tedere Minnaar is de geschiedenis van een eerste liefde tussen twee eenzame kinderen. Door haar relatie met de introverte, belezen gymnasiast Hans, ziet Dorine kans zich aan de pesterijen van haar broers en de ongeneeslijke religiositeit van haar moeder te ontworstelen. Een liefde die, hoe goed geheim gehouden ook, bij ontdekking hevig onder druk komt te staan. Zij ontwikkelt een nieuwe weerbaarheid en weet een eigen plaats te bevechten. Daarbij krijgt zij onverwacht steun van haar leraar Duits die tenslotte een cruciale rol zal spelen in haar leven.

De verloren vader is als een kleurige vlieger aan de hemel: niet meer aanwezig, maar overal bij betrokken.

Wanneer zij voor het eerst bij Hans thuis is treft haar het portrettengalerijtje op een antiek tafeltje. Afgunst over het aldus geïllustreerde hecht familieverband bijt als zoutzuur in haar ziel. Later zal ze ontdekken wat er speelde in dat gezin en leert zij de werkelijke eenzaamheid van haar tedere minnaar kennen.